Ansvar og funktioner

Klubbens formand:

Tegner klubben ud ad til

Modtager/behandler post/henvendelser fra kommunen, og øvrige medlemmer.

Deltager i relevante kommunale møder.

Kasserer:

Fører klubbens regnskab

Fører en liste over klubbens medlemmer

Opkræver kontingent og medlemskab

Sørger for betalinger i forhold til den daglige drift.

Kassereren fremlægger regnskabs- og budgetstatus hver 3. måned for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøde.

Kassereren foranlediger regnskabets revidering og status samt driftsregnskabet underskrevet af klubbens revisor 14 dage før generalforsamlingen. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Sørger for at indberette medlemstal med mere til kommunen.

Sekretær:

Sekretæren fører klubbens officielle korrespondance.

Sørger for dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder.

Tager referat ved bestyrelsens ordinære møder og sørger for at få dette hængt op i klubben samt få det sendt ud til bestyrelsen og webmaster, som lægger dette på hjemmesiden.

Post sendt til sekretæren fordeles til relevante udvalg.

Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg.

Sørger for opdatering af kluboplysninger diverse steder.

Øvrige medlemmer:

Har hver deres punkter, som de er ansvarlige for – se bestyrelsesliste.

Deltager i bestyrelsesmøder.

Udfører administrerende opgaver, som er vedtaget på bestyrelsesmøder.

Tegner klubben ud ad til.

Arrangerer arbejdsdag

Sørger for at arrangere reparation/vedligeholdelse af de områder, som klubben er ansvarlig for.