Sikkerhedsreglement

Generelt for færdsel i klubben:

* Alle under 18 år bærer godkendt ridehjelm under ridning og håndtering af heste.

* Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

* Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle et tov rundt om hånden eller om livet.

* Ingen fører en hest uden enten trense eller grime og træktov.

* Ingen løber eller råber i nærheden af heste.

* Ingen rykker / flår / saver hesten i munden med biddet.

* Ingen anvender pisk, udover almindelig irettesættelse og korrektion.

* Ingen anvender sporer uhæmmet.

* Hunde skal føres i snor på matriklen.

Stald:

* Heste der står bundet i forbindelse med strigling / opsadling, må ikke være uden opsyn.

* Vis hensyn til hinanden, når I har heste stående på staldgangen.

* Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser mv.

* Alle brugere skal kende forholdsreglerne i tilfælde af brand. Disse forefindes på opslagstavlerne.

* For at opholde sig alene i stalden, skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

* I opsadlingssituationer, må der ikke gives godbidder til hestene i stalden, da det kan give uro og farlige situationer.

* Alle heste fodres samtidig i henhold til foderplanen.

* Løb og råben i stalden, er ikke tilladt. Det kan starte en ulykke.

Ridehus / Ridebaner

* Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

* Alle rider med fodtøj, beregnet til ridning. (Glat / let rillet sål og lille hæl, uden snørrer.)

* Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning. Vi anbefaler også dette til ryttere over 18 år.

* Alle skal følge reglerne for ridning i hallen og på banen. Disse hænger på opslagstavlen i ridehallen.

* For at ride udenfor undervisningen skal du have taget ryttermærke 2, eller have færdigheder svarende dertil.

* I ridehallen og på banen, må tilskuere ikke opholde sig. Vi henviser til rytterstuen, eller bænkene ved ridebanen.

* Når der rides på banen eller i hallen, må der ikke longeres. 

* Ingen under 18 år må springe uden opsyn af en person over 18 år.

Terræn:

* Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

* Alle rider med fodtøj beregnet til ridning

* Færdselsloven skal overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

* Følg DRFs anbefalinger omkring ridning i trafikken.

* Man rider aldrig alene på tur, minimum 2.

* Medbring altid en mobiltelefon

* Aftal altid på forhånd, hvordan turen skal forløbe, og vis hensyn overfor hinanden.

Fold:

* Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov

* Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først gives fri, når alle er klar.

* For at lukke ud eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

* Ingen under 18 år lukker ind og ud, uden hjælp fra en person over 18 år.

* Er hegnet i stykker, kontakt venligst Marianne Bonnichsen på tlf.: 60166201

* Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer.

* Ingen heste må efterlades alene på folden.

Når ulykken sker:

* Stands ulykken

* Giv livreddende førstehjælp

* Tilkald den nødvendige hjælp

* Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet